MANOVEMENT PRINCIPES

Manovement is onze gekristalliseerde praktijkervaring die is samengevat in tien principes. Het is onze overtuiging dat wanneer je de organisatie op basis van deze principes inricht je in staat bent digitaal modern werken mogelijk te maken. Je blijft er niet alleen de concurrentie mee voor,  het leidt ook tot gelukkiger medewerkers.

Elk principe volgt op – en versterkt – het voorgaande. Tegelijkertijd is het niet noodzakelijk om ze in volgorde in je organisatie door te voeren. Al naar gelang de specifieke omstandigheden start je met het principe dat – op dat moment – voor jou de meeste toegevoegde waarde biedt.

Hoe meer principes je implementeert, hoe digitaal vaardiger de organisatie en hoe gelukkiger de medewerkers. De implementatie is maatwerk dat je in samenspraak met de organisatie uitvoert.

MANOVEMENT werkt vanuit een toekomstbeeld, een einddoel waarin helder verwoord staat wat er af is als het af is. Deze eindambitie ligt ten grondslag aan het communiceren en werken met de mensen.

Een moderne manier van omgaan met data geeft de organisatie verbeterde inzichten en meerwaarde. In plaats van overweldigd te worden door de toenemende groei van gegevens en data in de organisatie leert MANOVEMENT hoe je er waardevolle informatie van kunt maken.

MANOVEMENT is een wederzijds begrip (business en ICT) op basis van wederzijds begrip (over business en ICT). Dit betekent dat er wederzijds in een gemeenschappelijke taal gesproken wordt.

In plaats van het geven van antwoorden of het opdringen van een mening is het effectiever om je gesprekspartner te laten meedenken en het antwoord te laten ontdekken. MANOVEMENT activeert gesprekspartners wat leidt tot initiatiefnemers in plaats van uitvoerders.

Alleen degene die er daadwerkelijk mee gaat werken, kan échte input leveren over de gewenste inrichting. MANOVEMENT werkt op basis van het in beweging krijgen van mensen die zichzelf de nieuwe technologie en de inrichting en het gebruik ervan eigen maken.

De praktijk wijst uit dat de adoptie van nieuwe technologie significant soepeler verloopt wanneer men ziet dat directe collega’s er succesvol gebruik van maken. Sterker nog, men gaat ernaar verlangen om ook met deze nieuwe manieren van werken aan de slag te kunnen gaan.

MANOVEMENT stuurt erop aan dat het initiatief bij de collega’s zelf ligt om nieuwe technologie in het eigen werkproces in te zetten. En dat betekent voor velen een andere werkhouding, misschien zelfs wel een nieuwe werkcultuur binnen het team, de afdeling of de organisatie als geheel. MANOVEMENT noemt dit werkondernemerschap: met een open houding initiatief nemen, ervaringen durven delen, denken in kansen, je gedragen als een ondernemer in loondienst.

MANOVEMENT is ervan overtuigd dat de aandacht bij transformaties – naast de collega’s die het betreft – ook altijd verdeeld moet worden over een tweede as.

MANOVEMENT raadt aan om in de informatiebehoefte van een organisatie te voorzien door gebruik te maken van de standaard moderne (Cloud) tools die op de markt zijn en niet te gaan werken met maatwerkoplossingen.

Binnen elk scenario is 80% van de meest voorkomende taken doorgaans door een (standaard) configuratie voor alle doelgroepen te realiseren. De laatste 20% is specifiek voor elk team van collega’s, omdat ze daarmee succesvol kunnen zijn in hun proces, taak of functie binnen de organisatie.