Al onze producten zijn digitaal en worden naar het opgegeven e-mail adres verstuurd. De afnemer heeft het gebruiksrecht, het intellectueel eigendom ligt en blijft van rechtswegen altijd bij de ondernemer.